Wandelroute Takkenhoogte en Meeuwenveen (pingo).

Samenvoeging natuurreservaten

Tot 1997 bestond Takkenhoogte uit twee afzonderlijke reservaten. Met een natuurvriendelijke inrichting van de doorsnijdende waterlossing en een stuk voormalig landbouwgrond ontstond een fraai aaneengesloten natuurgebied. Het Meeuwenveen is een groot ven (pingo) met een duidelijke ringwal. De rest van het gebied bestaat uit heide met waterpartijen en een stuk bos. Het bijzonder afwisselende terrein wordt begraasd door een kudde Schotse hooglanders. Landschappelijk sluit het terrein goed aan op het gebied Wildenberg en Rabbinge langs de Reest.

Wandelen

Takkenhoogte ligt langs de Nieuwe dijk, vier kilometer ten zuiden van Zuidwolde, op de noordelijke flank van het Reestdal. Door het gebied Takkenhoogte en Meeuwenveen loopt een gemarkeerde wandelroute van 4,5 km. De rondgaande wandeling is goed te combineren met een bezoek aan de kijkheuvel en de oeverzwaluwwand.

Bijzondere plantengroei

In het gebied is een bijzonder soortenrijke heidevegetatie te vinden. Het gebied is rijk aan wolfsklauwen. Niet alleen de Moeraswolfsklauw maar ook de zeldzame Grote wolfsklauw komt hier op enkele plekken voor. De laatste jaren worden er toenemende aantallen Gevlekte orchissen gezien. Andere bijzonderheden die hier te vinden zijn: Dwergviltkruid, Moeraskartelblad, Bleekgele droogbloem en twee soorten zonnedauw.