Uitnodiging Excursie

Excursie Dak van Drenthe: Brede kijk op het Oude Diep

Stichting het Drentse Landschap en Waterschap Drentse Overijsselse Delta nodigen u van harte uit om mee te gaan naar het Oude Diep. De excursie is onderdeel van het programma Panorama Drenthe: Oefenen met de toekomst. Met dit programma wordt verkend hoe we in Drenthe om moeten gaan met klimaatverandering, de overstap op duurzame energie en verduurzaming van de landbouw. Zie ook: Panorama Drenthe: Oefenen met de toekomst

Deze excursie vindt plaats rond de VAM-berg (tegenwoordig de Col du VAM). Aandacht wordt geschonken aan het beekdal van het Oude Diep waar al jaren aan integraal herstel van het beekdallandschap en de aangrenzende omgeving landschap wordt gewerkt. Hierbij zijn klimaatbestendig waterbeheer, natuur, landschap, landbouw en recreatief gebruik belangrijke gebiedsfuncties. We blikken vanuit het gegeven Brede kijk op het Oude diep ook vooruit naar toekomstmogelijkheden voor het gebied zoals die ook vanuit panorama Drenthe/Nederland worden ontwikkeld.

Datum: 26 september 2019
Tijd: 08:00 tot 12:00
Locatie: VAM Berg (de Blinkerd)

Inclusief ontbijt en fietsen worden geregeld.

Maximaal 25 deelnemers

Aanmelden Vol=Vol

Lekker wandelen door het Drentse landschap tijdens Hunzeloop

Zowel geoefende als niet geoefende lopers kunnen meedoen aan de Hunzeloop die op 21 september weer van start gaat.
Nieuwe natuur, markante gebouwen en gezelligheid, dat zijn de woorden die passen bij de Hunzeloop. Dat begint al bij de start vanaf Het Achterom in Zuidlaren. Zo worden alle deelnemers verwelkomd met een kopje koffie of thee en een Drents kniepertje. Onderweg zijn er om de vijf kilometer rustposten waar tevens iets is te beleven en iets is te eten of te drinken.

De route loopt dit jaar via Midlaren en een speciaal voor de Hunzeloop aangelegde ‘brug’ naar de Groeve waar de lopers een unieke gelegenheid krijgen om het gemaal Oostermoer van het Waterschap Hunze en Aa’s van binnen te bewonderen. Ook de er naastgelegen molen de Boezemvriend is geopend. Bij hoge uitzondering gaat de route over het terrein van het Waterbedrijf Groningen en krijgen de deelnemers aan de Hunzeloop de kans om te zien waar het Groninger drinkwater naar boven wordt gepompt.

De afstanden variëren tussen de 5 en 25 kilometer. Meer informatie en voorinschrijving is te verkrijgen via www.hunzeloopwandeltocht.nl